6 Aralık 2009

CONCENSUS REPORT

İmplant yüzey kaplamalarının ve bileşiminin kemik integrasyonu üzerindeki etkisi
Rudiger Junker, Athanasios Dimakis, Maurice Thoneck, John Jansen

Sistematik bir literatür taraması, konuyla ilgili 3212 yayını( kemik implant kontağı ile ilgili histolojik analiz ve mekanik stabilite testlerini temel alan sonuç değişkenlerine sahip yayınlar) açığa çıkarmıştır. Sonuç olarak, 29 makale birinci incelemeye dahil edilmek üzere seçilmiştir, bu sırada yakın tarihte geliştirilen ve piyasada bulunan oral implantlarla ilgili 357 başlığın 32’si, deneysel yüzey değişimleri ile ilgili ikinci bir incelemeye temel oluşturmuştur.
Yayından ana sonuçlar
Bu literatur incelemesinden şu sonuçlar çıkartılmıştır :
• Piyasada bulunan mevcut implant topografisini değiştiren yüzey modifikasyonları kaçınılmaz olarak yüzey bileşimini de etkileyecektir. Dolayısıyla, yüzey karakteristikleri kemik integrasyonunda gözlemlenen artışa katkıda bulunmuş olabilir, ve faydalı etkileri yalnızca topografi veya yalnızca bileşime atfetmek zor olabilir.
• Avrupa’da piyasada en yaygın beş implant tipinden dördündeki( Osseospeed®, SLActive®, TiUnite® ve Nanotite®) yüzey bileşimindeki değişiklikler eski muadillerine kıyasla kemik integrasyonunu artırmıştır. Bir implant tipi (Friadent Plus® ) böyle bir kanıt eksiktir. Beş implant tipinden iki tanesi için(TiUnite® ve Nanotite®) doğrulayıcı histolojik insan verisi de mevcuttur.
• İnce kalsiyum fosfat kaplanmış implantlar, kaplanmamış olanlara kıyasla , artmış kemik integrasyonu göstermiştir. Ancak, doğrulayan insan çalışmaları eksiktir.
• İmplantları peptik sekanslar ile kaplamak( ör.RGD) tutarlı olarak, artmış kemik integrasyonu ile sonuçlanmamıştır.
• İmplantları büyüme faktörleri ile kaplamak ( ör. BMP-2) kemik integrasyonunu artırmamıştır. Esasında, BMP-2 kaplamalar kemik integrasyonunu azaltıyor bile olabilirler.